Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Bahasa Sunda Singkat yang Seru Beserta Terjemahannya

Kompas.com - 06/09/2023, 10:00 WIB
 Cerita Bahasa Sunda Sumber Gambar: Freepik.com Cerita Bahasa Sunda
Rujukan artikel ini:
Kamus Basa Sunda - Indonesia…
Pengarang: Yus R. Ismail, Dian…
|
Editor Puteri

Cerita bahasa Sunda merupakan cerita tradisional yang bisa berupa dongeng dengan kisah-kisah unik berlatar zaman dahulu kala.

Dongeng yang disampaikan pun menggunakan alur sederhana dan cenderung singkat dengan tokoh-tokoh yang tidak diuraikan secara mendalam.

Dongeng dituliskan untuk menyampaikan suatu pesan moral yang menyuguhkan hiburan kepada para pembacanya.

Cerita bahasa Sunda sendiri biasanya mempunyai ciri khas tersendiri dengan logat dan penulisan bahasanya yang tergolong unik dan menarik untuk disimak.

Berikut beberapa cerita bahasa Sunda singkat yang bisa dijadikan hiburan di kala waktu luang.

Cerita Bahasa Sunda

1. Nulungan anu Kasusahan

Budak kuya poe eta karek megar.

Anjeuna bade muru ka walungan, tapi harita panas poena meuni kacida.

Budak kuya atos teu kiat deui mapah.

Anjeuna pasrah bari ceurik.

Teu lami, aya budak monyet ngaliwat.

Ari anjeun rek kamana kuya?” budak monyet nanya.

Rek ka walungan, tapi kusabab panas poe kie, urang jadi teu kuat leumpang deui.” Kuya ngajawab.

Enya enggeus, tong ceurik kitu atuh. Ku kuring diakod ka walungan.” saur monyet ka kuya.

Kuya teu nolak jeung loba ngomong ditulungan ku monyet.

Anjeunna langsung cengkat naek ka tonggong monyet.

Monyet ngakod kuya nepi ka walungan.

Geus nepi walungan, kuya jadi seuseurian deui bari nganuhunkeun ka monyet sabab geus ditulungan.

Terjemahan:

Anak kura-kura hari itu baru saja menetas.

Dia akan pergi menuju kali, tapi hari itu terik matahari sedang panas-panasnya.

Anak kura-kura sudah tidak kuat lagi untuk melangkah.

Dirinya sudah pasrah sambil menangis.

Tidak lama berselang, ada anak monyet melintas.

Kamu mau pergi ke mana kura-kura?” anak monyet bertanya.

Mau pergi ke kali, tapi karena panasnya terik matahari, aku jadi tidak kuat untuk berjalan lagi.” jawab kura-kura.

Ya sudah, jangan menangis lagi. Aku gendong sampai ke kali.” jawab monyet pada kura-kura.

Kura-kura tidak menolak dan tidak banyak bicara ketika ditolong oleh monyet.

Dirinya langsung bergerak naik ke atas punggung monyet.

Monyet menggendong kura-kura sampai ke kali.

Setelah sampai di kali, kura-kura kembali tertawa lagi sambil mengucapkan terima kasih kepada monyet karena sudah mau menolongnya.

2. Kalde anu Ngedul

Jaman kiwari aya hiji kalde anu kacida ngedulna, kalde eta dipiara ku jalma beunghar ngarana Ahmad.

Baca buku sepuasnya di Gramedia Digital Premium

Unggal dinten Ahmad angkat ka kota bari nyandak kaldena keur ngajual daganganna.

Ku sabab boga sipat ngedul teu katulungan, kalde boga rencana keur nipu ka dununganna.

Poe eta si kalde dibawa keur ngangkut dua karung beas ka kota ku si Ahmad.

Eta karung beas geus ditalikeun ka tonggong si kalde.

Di tengah jalan si kalde ujug-ujug ngagejeburkeun awakna ka walungan.

Tonggong si kalde jadi hampang kusabab karung beasna beak kabawa palid ku cai walungan.

Ahmad ambek, tapi teu bisa kukumaha.

Isukna si kalde dibawa deui ka kota keur ngangkut karung tarigu.

Jiga poe kamari si klade erek ngagajeburkeun awakna ka walungan deui.

Hanjakal karung tariguna epek teh jauh leuwih beurat.

Jadi si kalde teu bisa kukumaha deui.

Mulai ti poe eta, si kalde jadi unggal dinten kudu ka kota ngangkut karung-karung anu teu kabayang beuratna.

Terjemahan:

Zaman dahulu kala terdapat seekor keledai yang sangat pemalas.

Keledai tersebut dipelihara oleh orang kaya bernama Ahmad.

Setiap hari Ahmad pergi ke kota sambil membawa keledainya untuk mengangkut barang dagangannya.

Karena memiliki sifat malas yang tak tertolong, keledai punya rencana untuk menipu majikannya.

Hari itu si keledai dibawa untuk mengangkut dua karung beras ke kota oleh Ahmad.

Karung beras tersebut sudah diikat ke atas punggung si keledai.

Di tengah jalan si keledai mendadak menceburkan tubuhnya ke dalam kali.

Punggung si keledai menjadi ringan karena karung berasnya hanyut terbawa arus air kali.

Ahmad marah, tapi tak bisa melakukan apa-apa.

Esok harinya si keledai dibawa kembali ke kota untuk mengangkut karung tepung terigu.

Seperti kemarin si keledai akan kembali menceburkan tubuhnya ke dalam kali.

Sialnya kali ini karung terigu yang diangkut terasa jauh lebih berat.

Si keledai jadi tidak bisa melakukan apa-apa lagi.

Mulai hari itu, si keledai setiap hari harus pergi ke kota untuk mengangkut karung-karung yang tak terbayang beratnya.

Untuk dapat memahami dan menguasai bahasa Sunda secara lebih mendalam, maka Kamus Basa Sunda: Sunda – Indonesia, Indonesia – Sunda untuk Pelajar dan Umum bisa menjadi penunjang untuk proses belajar.

Kamus ini hadir untuk membantu para pelajar dan masyarakat luas untuk mempelajari kosakata dalam bahasa Sunda.

Disusun secara alfabetis serta sederhana akan memudahkan para pengguna untuk mencari tahu mengenai makna dan arti satu kata tertentu, hingga ke yang lebih kompleks, yaitu frasa dan kalimat majemuk.

Pesan kamusnya sekarang juga di Gramedia.com.

Rekomendasi Buku Terkait

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com